Bandera Inglesa.co.uk Bandera Española.com | 935170161 | 622004365 | Li truquem ¡GRATIS!

Verificació del master


Una vegada fabricat el disc de zinc, aquest s, ha de sotmetre a un exhaustiu testat per a verificar la seva integritat , tant física com “lògica”, es a dir que contingui la informació que ha tenir. Per això es s, omet a una sèrie de tests , inclòs un examen a microscopi per a obtenir micrografies de la superfície del disc i poder visualitzar si las “crestas i valls” (o el que es el mateix, els ceros i uns d, informació digital) estan correctament “llaurats”, inclosa l, inclinació de les seves parets que permetin una correcta extracció dels cds “estampats” a partir d, aquests maestro.

Aquests procés de fabricació del master, per la seva complexitat i numero de tests que es fan, tarda al menys 3 dies. Fer ho en menys temps es literalment , impossible.

En les imatges que podeu observar a continuació veureu els diferents passos per els que passa el disc cilíndric fins a ésser un cd amb les dades desitjades.

L'explicació del procés d'injecció, estampació o duplicació de CD i DVD industrial, continua ...

  1. El master estampador
  2. Masterizaciò 2
  3. Verificació del master
  4. Producció CD / DVD
  5. Control de qualitat
  6. Pintat CD / DVD
  7. Packaging i logistica
Masterización de cds y dvds 11 Masterización de cds y dvds 12 Masterización de cds y dvds 13 Masterización de cds y dvds 14 Masterización de cds y dvds 15 Masterización de cds y dvds 16 Masterización de cds y dvds 17 Masterización de cds y dvds 18 Masterización de cds y dvds 19 Masterización de cds y dvds 20


Comparativa del pintat digital amb els antics

Detall d'un pintat de cd en alta definició.

El pintat digital és en alta definició .....[saber mes del pintat de 7 colors en alta definició]


Duplicació digital de CDs o DVDs


La duplicació digital té mes qualitat, és mes ràpida i costa menys...[saber mes sobre la duplicació digital de CDs i DVDs]


Digipacks

Detall d'una còpia de cd o dvd amb acabat digipack digital.

Els digipacks són el packaging de luxe...[saber mes sobre els digipacks]

Benvinguts

Dona amb una duplicació de cd a la ma