Bandera Inglesa.co.uk Bandera Española.com | 935170161 | 622004365 | Li truquem ¡GRATIS!

Producció dels cds i dvds


El procés de fabricació continua ara en les maquines d, estampació.
En elles es coloca el master de zinc que hem produït en el anterior procés i sobre el que s, injecta policarbonat fos. El policarbonat es solidificat en el acte mitjançant aigua freda donant el resultat d, un disc de plàstic que ja conte la informació que existeix en el master, es a dir porta ja las crestas i les valls (cerós i uns) amb l, informació digital.
Aquests procés es molts curt per la tecnologia que nosaltres utilitzem i que dura entre 2,6 y 4,2 segons per cada disc. Obiament tot el procés es realitza en una cadena continua adequada a les quantitats que tenim que fabricar.

Una vegada ja fabricat el disc de policarbonat , tenim que metal’litzar la cara contraria a la que conte la informació, de tal manera que la llum sigui reflectida. Aquest procés a variat molt al llarg del temps des de l, època “dorada” que es feia servir or, passant després al plata fins l, actualitat en que s, utilitza una barreja d, alumini y plata.

L'explicació del procés d'injecció, estampació o duplicació de CD i DVD industrial, continua ...

 1. El master estampador
 2. Masterizaciò 2
 3. Verificació del master
 4. Producció CD / DVD
 5. Control de qualitat
 6. Pintat CD / DVD
 7. Packaging i logistica
Produccio de les copies por injecció o estampació de cds i dvds 1 Produccio de les copies por injecció o estampació de cds i dvds 2 Produccio de les copies por injecció o estampació de cds i dvds 3 Produccio de les copies por injecció o estampació de cds i dvds 4 Produccio de les copies por injecció o estampació de cds i dvds 5 Produccio de les copies por injecció o estampació de cds i dvds 6


Comparativa del pintat digital amb els antics

Detall d'un pintat de cd en alta definició.

El pintat digital és en alta definició .....[saber mes del pintat de 7 colors en alta definició]


Duplicació digital de CDs o DVDs


La duplicació digital té mes qualitat, és mes ràpida i costa menys...[saber mes sobre la duplicació digital de CDs i DVDs]


Digipacks

Detall d'una còpia de cd o dvd amb acabat digipack digital.

Els digipacks són el packaging de luxe...[saber mes sobre els digipacks]

Benvinguts

Dona amb una duplicació de cd a la ma