Bandera Inglesa.co.uk Bandera Española.com | 935170161 | 622004365 | Li truquem ¡GRATIS!

Pintat per serigrafia offset de cd i dvd


El següent procés es el pintat dels cds. Tradicionalment els cds s, han estampat per serigrafia , que es la tècnica que permet imprimir sobre superfícies hidrofobicas. La serigrafia te una sèrie de limitacions tècniques , la més notable , la impossibilitat de fer el punt fi, i per tant quant s, imprimeixen fotografies el resultat es diguem , grosser. Per això , habitualment els cds serigrafiats es pinten amb 2 o 3 colors unicament , precisament per a evitar els punts.

A Duplimaster.com podem fer la serigrafia , però habitualment pintem els cds per offset. La tecnologia utilitzada per nosaltres permet imprimir els cds amb la mateixa qualitat amb que s, imprimeix un llibre a impremta, amb el qual s, obté un resultat molt més atractiu donat a que es poden imprimir dissenys amb fotografies , amb degradacions , etc. Les nostres maquines ens permeten imprimir fina a 7 colors , el qual es adequat quant a mes a mes dels 4 colors bàsics , necessitem utilitzar altres colors , per exemple , colors corporatius.


Les planxes per al pintat dels cds es fabriquen sobre els cilindres que s, utilitzaran definitivament. A partir dels dissenys electrònics i mitjançant la tècnica coneguda com “directe a planxa” es produeixen de tal forma que una vegada montats els cilindres , el procés d, ajustat sigui mínim. La majoria de les vegades no es necessari retocar l, ajust.

Els CDs son pintats amb les tintes anomenades “UV” , que son resistents a la dec-coloració produïda per la llum i després son lacats (protegits)per a incrementar la seva duració

L'explicació del procés d'injecció, estampació o duplicació de CD i DVD industrial, continua ...

  1. El master estampador
  2. Masterizaciò 2
  3. Verificació del master
  4. Producció CD / DVD
  5. Control de qualitat
  6. Pintat CD / DVD
  7. Packaging i logistica
Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 1 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 2 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 3 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 4 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 5 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 6 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 7 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 8 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 9 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 10 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 11 Pintat dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 12


Comparativa del pintat digital amb els antics

Detall d'un pintat de cd en alta definició.

El pintat digital és en alta definició .....[saber mes del pintat de 7 colors en alta definició]


Duplicació digital de CDs o DVDs


La duplicació digital té mes qualitat, és mes ràpida i costa menys...[saber mes sobre la duplicació digital de CDs i DVDs]


Digipacks

Detall d'una còpia de cd o dvd amb acabat digipack digital.

Els digipacks són el packaging de luxe...[saber mes sobre els digipacks]

Benvinguts

Dona amb una duplicació de cd a la ma