Bandera Inglesa.co.uk Bandera Española.com | 935170161 | 622004365 | Li truquem ¡GRATIS!

Packaging, emmagatzemat i logística


El següent pas es l, empaquetat , be sigui sobre de plàstic , cartró , caixa jewel-box, confort pack, digipack, etc. A la fotografia es pot veure una de las màquines mes sofisticades de las que disposem en l, actualitat per produir digipacks de fins a 4 cossos o fins a 8 per doble passada.

Els cds o dvds una vegada enfundats , es guarden en caixes en pales que es magatzeman fins a la seva distribució i entrega. Normalment els cds s, entregan al client que es qui els guarda fins a la seva circulació, sigui venta o entrega gratuita.

Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 1 Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 2 Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 3 Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 4 Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 5 Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 6 Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 7 Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 8 Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 9 Packaging, emmagatzemat i logística dels duplicats i còpies de cds i dvds i blueray obtinguts per injecció o estampació 10


Comparativa del pintat digital amb els antics

Detall d'un pintat de cd en alta definició.

El pintat digital és en alta definició .....[saber mes del pintat de 7 colors en alta definició]


Duplicació digital de CDs o DVDs


La duplicació digital té mes qualitat, és mes ràpida i costa menys...[saber mes sobre la duplicació digital de CDs i DVDs]


Digipacks

Detall d'una còpia de cd o dvd amb acabat digipack digital.

Els digipacks són el packaging de luxe...[saber mes sobre els digipacks]

Benvinguts

Dona amb una duplicació de cd a la ma