Bandera Inglesa.co.uk Bandera Española.com | 935170161 | 622004365 | Li truquem ¡GRATIS!

Estampació o injecció cd, dvd, cdcard, minicd


El master obtingut després dels processos avanç comentats, es el que s, utilitza en la fabricació, tal i com expliquem a continuació.

Com hem dit avanç, tot el procés de producció del master es fa en cameres netes amb aire microfiltrat i a on la precisió del procés exigeix , per exemple que els processos sobre els discs de vidre o de zinc es realitzin no sobre taules si no sobre soports sustentats per aire a pressió per a evitar qualsevol moviment o vibració del terra.

Quant la quantitat de CDs a produir es molt gran (milions de copies)del master , es fabrica el que es diu una “mare” a partir de la qual es poden fabricar molts mes masters, també anomenats “fills” que ens serviran per a utilitzar varies maquines estampadores a la vegada.

En les següents imatges es poden observar els diferents passos per els que passa el disc cilíndric fins a passar a ésser un cd amb les dades desitjades.


L'explicació del procés d'injecció, estampació o duplicació de CD i DVD industrial, continua ...

  1. El master estampador
  2. Masterizaciò 2
  3. Verificació del master
  4. Producció CD / DVD
  5. Control de qualitat
  6. Pintat CD / DVD
  7. Packaging i logistica
Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 5 Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 6 Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 7 Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 8 Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 9 Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 10


Comparativa del pintat digital amb els antics

Detall d'un pintat de cd en alta definició.

El pintat digital és en alta definició .....[saber mes del pintat de 7 colors en alta definició]


Duplicació digital de CDs o DVDs


La duplicació digital té mes qualitat, és mes ràpida i costa menys...[saber mes sobre la duplicació digital de CDs i DVDs]


Digipacks

Detall d'una còpia de cd o dvd amb acabat digipack digital.

Els digipacks són el packaging de luxe...[saber mes sobre els digipacks]

Benvinguts

Dona amb una duplicació de cd a la ma