Bandera Inglesa.co.uk Bandera Española.com | 935170161 | 622004365 | Li truquem ¡GRATIS!

Duplicació per estampació industrial de CD i DVD


El procés de fabricació de un cd per estampació, comença amb la producció de la maqueta , del maestro o “master”. Tenim que partir de un original , normalment gravat en una gravadora convencional o en un PC.

Tot el procés de fabricació del master se ha de realitzar en unes cameres “netes”, amb aire microfiltrat i esterilitzat en tot moment. Els operaris van protegits per a evitar despreniments de cabells o escames de pell. La mes mínima partícula de pols , con es podreu imaginar, es capaç arruïnar tot el procés.

El primer material que es treballa son els discs de vidre , els quals son pulimetrats fins a aconseguir una superfície adequada per a el procés.

A continuació es cobreix amb una capa molt fina de resina molt tènue, però apropiada per a fer aquesta funció. Sobre aquests discs de vidre amb la resina es fa incidir un làser que “holografia” la imatge del CD.

En aquestes fotografies pot veure com atraves de la llum obliqua es possible veure la imatge impresa sobre la resina. Amb aquests discs que ja porten tota la informació del cd, es passa a fabricar las planxes de metall( ZINC) que contindran la informació.

En las fotografiés podran veure dos d, aquests discs metálics , avanç i després de troquelar.

L'explicació del procés d'injecció, estampació o duplicació de CD i DVD industrial, continua ...

  1. El master estampador
  2. Masterizaciò 2
  3. Verificació del master
  4. Producció CD / DVD
  5. Control de qualitat
  6. Pintat CD / DVD
  7. Packaging i logistica
Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 1 Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 2 Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 3 Masterització de cds i dvds per fer copies por injecció o estampació 4


Comparativa del pintat digital amb els antics

Detall d'un pintat de cd en alta definició.

El pintat digital és en alta definició .....[saber mes del pintat de 7 colors en alta definició]


Duplicació digital de CDs o DVDs


La duplicació digital té mes qualitat, és mes ràpida i costa menys...[saber mes sobre la duplicació digital de CDs i DVDs]


Digipacks

Detall d'una còpia de cd o dvd amb acabat digipack digital.

Els digipacks són el packaging de luxe...[saber mes sobre els digipacks]

Benvinguts

Dona amb una duplicació de cd a la ma