Bandera Inglesa.co.uk Bandera Española.com | 935170161 | 622004365 | Li truquem ¡GRATIS!

Instruccions


1.- Bolcar un disc CD de musica a una parella d'arxius .bin .cue en Windows: CD a DiscoDuro

S'explica com transformar un disc d'àudio (que no té estructura de dades) en un arxiu d'ordinador (en aquest cas 2 arxius per ser un àudio. En el cas d'un disc de dades, seria un únic arxiu amb l'extensió ISO). Aquests arxius serveixen per enviar "discos" a a través d'internet


2.- Bolcar (gravar) un àudio cd des d'una parella d'arxius .cue .bin

Aquí es descriu com obtenir un Àudio Cd a partir d'una parella d'arxius .bin .cue, com els quals s'enviem per internet


Si desitja que el seu disc incorpori CD-text, entre els arxius que rep hi ha un que té l'extensió .cdt que ha d'estar en el mateix directori que la resta d'arxius. Però perquè s'incorpori l'hi ha de dir al programa que voste utilitzi. Si és el Imgburn, ha de seguir dos passos que es detallen a continuació: Triar en el 4 menu Eines (o Herramientas/Tools) la ultima entrada Ajustos (Ajustes/Settings).


En finestra que apareix, triar la 4ª pestanya Escriure(Escribir/write) i a baix a la dreta marcar CD-TEXT.
3.- En windows, Generació d'un arxiu ISO a partir d'un CD/DVD de dades i viceversa:

En aquest vídeo s'explica com generar un arxiu d'ordinador que contingui tota la informació cd un CD/DVD per ser enviat per internet. És el que utilitzem per enviar/rebre masters. En la segona part del video s'explica com fer el revers: gravar un disc CD/DVD des d'un arxiu que hem rebut per internet4.- En mac, generació d'un arxiu ISO a partir d'un CD/DVD de dades i viceversa

En aquest video s'explica com generar un arxiu d'ordinador que contingui tota la informació cd un CD/DVD per ser enviat per internet en ordinadors Mac. És el que utilitzem per enviar/rebre masters. En la segona part del video s'explica com fer el revers: gravar un disc CD/DVD des d'un arxiu que hem rebut per internet. En la tercera part s'explica o mateix, però utilitzant programes comercials, en comptes d'utilitzar el Burn, que és gratuït.Comparativa del pintat digital amb els antics

Detall d'un pintat de cd en alta definició.

El pintat digital és en alta definició .....[saber mes del pintat de 7 colors en alta definició]


Duplicació digital de CDs o DVDs


La duplicació digital té mes qualitat, és mes ràpida i costa menys...[saber mes sobre la duplicació digital de CDs i DVDs]


Digipacks

Detall d'una còpia de cd o dvd amb acabat digipack digital.

Els digipacks són el packaging de luxe...[saber mes sobre els digipacks]

Benvinguts

Dona amb una duplicació de cd a la ma