Bandera Inglesa.co.uk Bandera Española.com | 935170161 | 622004365 | Li truquem ¡GRATIS!

Acabat amb sobres i caixes personalitzats

Estoigs totalment personalitzat

En aquesta pàgina li presentem productes per les estoigs/caixa/ terminació (packaging) de les còpies de CD i DVD que fabriquem "fora del comú". Els productes mes habituals donen una sensació de normalitat, de rutina, que moltes vegades és el que es pretén. No obstant això altres vegades el que volem és crear impacte en els nostres clients i per a això hem de començar per lliurar la nostra duplicació de CD o DVD en una estoig/caixa "creativa" i que en si mateixa comenci a despertar curiositat i que impacti.

Nosaltres creiem que un autor solament pot considerar que té publicat un disc quan aquest disc està en la seva prestatgeria. Nosaltres li podem ajudar a aconseguir-ho i fer-ho amb un producte d'excel·lència, com els quals aquí vam mostrar

Els productes que presentem aquí van a ser cada dia mes importants. La caixa de tota la vida no deixa de ser el mateix de sempre. Aquestes caixes trenquen amb la monotonia i la rutina.

Tenim 7 productes que estan enumerats a continuació. Els anem a classificar de mes senzill a mes complex.

Al final de la pàgina hi ha un vídeo on es mostren tots, les seves variants i la comparativa entre ells d'una manera visual incloent un índex

1.- Sobres de cartronet

1a.- Sobres de 125x125 mm

Són els sobres de cartolina mes comuns. Són de la grandària d'una caixa de cd.

Estan construïts amb cartolina de 250 gr, per la qual cosa el tacte final és de 500 gr considerant ambdues cares.

El procés de fabricació que té fa que NO es pugui laminar. De fet és l'únic producte de tots els que anem a descriure en aquesta pagina que no es pot laminar per qüestions tècniques, les mateixes que ens impedeixen poder fer digibooks d'aquesta grandària.

El termo-retractilat (o dins sobres de cel·lofana) és possible, però opcional (amb cost addicional)


1b.- Sobres de 135x190 mm

Són similars als anteriors però de la grandària d'una caixa de DVD (135x190mm).

Estan construïts amb cartolina de 300 gr, per la qual cosa el tacte final és de 600 gr considerant ambdues cares.

Es poden laminar brillant o mat per realçar el disseny, si bé és opcional (amb cost addicional).

El termo-retractilat és possible, però opcional (amb cost addicional)2.- Digibooks: sobres amb solapa

2a.- No podem fer digibooks de 125x125 mm per qüestions tècniques


2b.- Digibooks / Sobres amb solapa de 135x190 mm

És un sobre amb solapa o bé dos sobres de cartolina units en funció que porti una o dues ranures per contenir un o dos discos

Estan construïts amb cartolina de 300 gr, per la qual cosa el tacte final és de 600 gr considerant ambdues cares.

Es poden laminar brillant o mat per realçar el disseny (amb cost addicional)

Poden portar una o dues ranures per contenir un o dos discos (una en cada ala).

Poden portar un o dues butxaques per contenir un o dos llibrets de fins a 24 pgs.

El llibret pot ser de 120x120 o bé de 120x170 mm

Es pot inserir un llibret/lliuro en el llom, que per tant seria de 135x190 mm de fins a 60 pg de color o blanc i negre

El termo-retractilat és possible, però opcional (amb cost addicional)3.- Digifiles: digipacks sense safata però amb botó

3a.- Digifiles de 137x137 mm

Es tracta d'un digipack sense safata i amb un botó per ancorar el disc

Estan construïts amb cartolina de 400 gr, per la qual cosa el tacte final és de 800 gr considerant ambdues cares i per tant són molt rígids.

El producte inclou el laminat brillant o mat per realçar el disseny.

Poden portar un o dos botons (un en cada ala) i per tant contenir un o dos discos.

Poden portar una butxaca per contenir un llibret de fins a 24 pgs.

El llibret pot ser de 120x120 mm o be de 120x170 mm

El producte inclou el termo-retractilat del mateix


3b.- Digifiles: digipacks sense safata de 135x190 mm

Es tracta d'un digipack sense safata i amb un botó per ancorar el disc

Estan construïts amb cartolina de 300 gr, per la qual cosa el tacte final és de 600 gr considerant ambdues cares i per tant són molt rígids.

El producte inclou la laminada lluentor o mat per realçar el disseny.

Poden portar un o dos botons (un en cada ala) i per tant contenir un o dos discos.

Poden portar una butxaca (opcional) per contenir un llibret de fins a 24 pgs.

El llibret (opcional) pot ser de 120x120 o bé de 120x170 mm

El producte inclou el termoretractilado del mateix4.- Digipacks amb safata

4a.- Digipacks amb safata de 137x137 mm

Es tracta d'un digipack (AMB safata)

Poden ser díptics o tríptics (2-3 ales o pales).

Estan construïts amb cartolina de 400 gr, per la qual cosa el tacte final és de 800 gr considerant ambdues cares i per tant són molt rígids.

El producte inclou el laminat brillant o mat per realçar el disseny.

Poden portar una o dues o tres safates (una en cada ala).

Cada safata pot contenir 1,2 o 3 discos. Pel format del producte les safates múltiples porten els discos apilats.

Poden contenir fins a 9 discos (3 safates de 3 discos cadascuna)

Poden portar una butxaca (opcional) per contenir un llibret de fins a 24 pgs.

El llibret (opcional) pot ser de 120x120 mm

El producte inclou el termo-retractilat del mateix


4b.- Digipacks amb safata de 135x190 mm

Es tracta d'un digipack (AMB safata)

Estan construïts amb cartolina de 300 gr, per la qual cosa el tacte final és de 600 gr considerant ambdues cares i per tant són molt rígids.

El producte inclou la laminada lluentor o mat per realçar el disseny.

Poden portar una o dues safates (un en cada ala).

Cada safata pot contenir 1,2 o 3 discos.

Poden contenir fins a 6 discos (2 safates de 3 discos cadascuna)

En el cas de la safata triple, els discos van apilats. La doble estan disposat un al costat d'un altre i per sobre del mateix.

Poden portar una butxaca (opcional) per contenir un llibret de fins a 24 pgs.

El llibret (opcional) pot ser de 120x120 o bé de 120x170 mm

El producte inclou el termo-retractilat del mateixEn el vídeo que segueix, us mostrem visualment tot el que hem explicat mes a dalt. Incloem un índex per a les persones que vulguin anar a un producte concret.

Sobres de cartronet: min 0:48

Digibook: sobres de cartronet amb solapa: min 2:30

Butxaca per a llibret: min 4:00

Digipack (amb safata): min 5:40

Estuchado amb papers creatius: verjurado i digipacks amb tela: min 7:00

Digifile: digipacsk sense safata i amb botó d'ancorat: min 8:30

Comparativa de tots els models de mida 135x135 junts: sobre, digifile i digipack : min 9.27

Diferència de grandària dels models grans (135x190) i els petits (135x135): min 10.02

Comparativa de tots els models de mida 135x190 junts: sobre, digibook, digifile i digipack : min 10.29
Comparativa del pintat digital amb els antics

Detall d'un pintat de cd en alta definició.

El pintat digital és en alta definició .....[saber mes del pintat de 7 colors en alta definició]


Duplicació digital de CDs o DVDs


La duplicació digital té mes qualitat, és mes ràpida i costa menys...[saber mes sobre la duplicació digital de CDs i DVDs]


Digipacks

Detall d'una còpia de cd o dvd amb acabat digipack digital.

Els digipacks són el packaging de luxe...[saber mes sobre els digipacks]

Benvinguts

Dona amb una duplicació de cd a la ma